Buku ya ayi ya ndengé na ndengé > Ayi ya lokolo ya makasi > Ayi ya Anka

Ayi ya Anka

Liyemi ya ayi Ayi ya Anka (Jesenski Anka)

Ayi ya Anka

Ayi ya Anka

Nkombo ya bokoko Jesenski Anka

Miso ya ayi ya motu moko 10

kilo
Kilo ya motu 55-60 g
Kilo ya liso - g
Kilo ya liso moko ya ayi - g
Kilo ya motu zomi 3,85 g

Mboka ya ko utela Slovenia

Lisanga ya ayi Ayi ya lokolo ya makasi

Lisanga ya biyemi ya ayi

Liyemi ya ayi Ayi ya Anka
Ayi ya Anka
Liyemi ya ayi Ayi ya Anka
Ayi ya Anka
Liyemi ya ayi Ayi ya Anka
Ayi ya Anka
Liyemi ya ayi Ayi ya Anka
Ayi ya Anka

Copyright © 2015–2017 Buku ya ayi ya ndengé na ndengé Ba combo ya ayi ya ndengé na ndengé
Follow us on Facebook
Liste de diffusion
Dernière mise à jour : 30. Sanza ya mwambé 2017