سارىمساق سورتتارى اتلاسى > سارىمساق وسىرۋشىلەر ءۇشىن

سارىمساق وسىرۋشىلەر ءۇشىن

ءسىز سارىمساقتىڭ ايماقتىق سورتتارىن وسىرەسىز با نەمەسە ءداستۇرلى سورتتارىن با؟ بىزگە ولار تۋرالى فوتوسۋرەتتەر مەن اقپاراتتى جىبەرىڭىز. ءبىز ولاردى سارىمساق سورتتارىن اتلاسىنا قوسۋعا قۋانىشتىمىز.

  تاراتۋ تىزىمىنە تىركەۋ

  ەلەكتروندىق پوشتا مەكەنجايىڭىز:
  ەلىڭىز
  ءتىلىڭىز

  Copyright © 2015–2018 سارىمساق سورتتارى اتلاسى سارىمساق سورتتارى ءتىزىمى
  Follow us on Facebook
  سوڭى جاڭارتۋلار 14. قانتار 2018