اطلس انواع سیر > سیر Hardneck > Václav garlic

Václav garlic Facebook Twitter LinkedIn

Václav garlic

اسم بومی Václav

میخکها هر حباب 8-10

وزن
وزن حباب 70-90 g
وزن حباب - g
وزن میخک سیر منفرد - g
10 حباب ها وزن - g

کشور خواستگاه چک

گروه سیر سیر Hardneck

گالری عکس سیر

Copyright © 2015–2020 اطلس انواع سیر لیست انواع سیرها
آخرین تغییر 11. اکتبر 2019