اطلس انواع سیر > سیر Hardneck > سیر کریژوتسی

سیر کریژوتسی Facebook Twitter LinkedIn

عکس سیر سیر کریژوتسی (Križevački)

سیر کریژوتسی

سیر کریژوتسی

اسم بومی Križevački

میخکها هر حباب 15

وزن
وزن حباب 80 g
وزن حباب 3,6 g
وزن میخک سیر منفرد - g
10 حباب ها وزن - g

کشور خواستگاه کرواسی

گروه سیر سیر کرواتی

گالری عکس سیر

عکس سیر سیر کریژوتسی
سیر کریژوتسی

Copyright © 2015–2020 اطلس انواع سیر لیست انواع سیرها
آخرین تغییر 11. اکتبر 2019