اطلس انواع سیر > سیر Hardneck > سیر پریموری

سیر پریموری Facebook Twitter LinkedIn

عکس سیر سیر پریموری (Primorski)

سیر پریموری

سیر پریموری

اسم بومی Primorski

میخکها هر حباب 12

وزن
وزن حباب 50-75 g
وزن حباب 4 (2-6) g
وزن میخک سیر منفرد - g
10 حباب ها وزن - g

کشور خواستگاه اسلوونی

گروه سیر سیر Softneck

گالری عکس سیر

عکس سیر سیر پریموری
سیر پریموری
عکس سیر سیر پریموری
سیر پریموری
عکس سیر سیر پریموری
سیر پریموری
عکس سیر سیر پریموری
سیر پریموری

Copyright © 2015–2020 اطلس انواع سیر لیست انواع سیرها
آخرین تغییر 11. اکتبر 2019