اطلس انواع سیر > سیر Hardneck > سیر ویکان

سیر ویکان Facebook Twitter LinkedIn

عکس سیر سیر ویکان (Vekan)

سیر ویکان

سیر ویکان

اسم بومی Vekan

میخکها هر حباب 8-12

وزن
وزن حباب 50 g
وزن حباب 4-9,5 g
وزن میخک سیر منفرد - g
10 حباب ها وزن - g

کشور خواستگاه چک

گروه سیر سیر چکی

گالری عکس سیر

عکس سیر سیر ویکان
سیر ویکان
عکس سیر سیر ویکان
سیر ویکان

Copyright © 2015–2020 اطلس انواع سیر لیست انواع سیرها
آخرین تغییر 11. اکتبر 2019