اطلس انواع سیر > سیر Hardneck > سیر ویرُویتیتسا ۱

سیر ویرُویتیتسا ۱ Facebook Twitter LinkedIn

عکس سیر سیر ویرُویتیتسا ۱ (Virovitički 2)

سیر ویرُویتیتسا ۱

سیر ویرُویتیتسا ۱

اسم بومی Virovitički 2

میخکها هر حباب -

وزن
وزن حباب - g
وزن حباب - g
وزن میخک سیر منفرد - g
10 حباب ها وزن - g

کشور خواستگاه کرواسی

گروه سیر سیر کرواتی

گالری عکس سیر

عکس سیر سیر ویرُویتیتسا ۱
سیر ویرُویتیتسا ۱
عکس سیر سیر ویرُویتیتسا ۱
سیر ویرُویتیتسا ۱

Copyright © 2015–2020 اطلس انواع سیر لیست انواع سیرها
آخرین تغییر 11. اکتبر 2019