اطلس انواع سیر > سیر Hardneck > سیر ونیکات

سیر ونیکات Facebook Twitter LinkedIn

عکس سیر سیر ونیکات (Unikát)

سیر ونیکات

سیر ونیکات

اسم بومی Unikát

میخکها هر حباب 10

وزن
وزن حباب 25-40 g
وزن حباب 3-6 g
وزن میخک سیر منفرد - g
10 حباب ها وزن - g

کشور خواستگاه چک

گروه سیر سیر چکی

گالری عکس سیر

عکس سیر سیر ونیکات
سیر ونیکات
عکس سیر سیر ونیکات
سیر ونیکات
عکس سیر سیر ونیکات
سیر ونیکات

Copyright © 2015–2020 اطلس انواع سیر لیست انواع سیرها
آخرین تغییر 11. اکتبر 2019