اطلس انواع سیر > سیر Hardneck > سیر ورناک

سیر ورناک Facebook Twitter LinkedIn

عکس سیر سیر ورناک (Ornak)

سیر ورناک

سیر ورناک

اسم بومی Ornak

میخکها هر حباب 5

وزن
وزن حباب 75-135 g
وزن حباب 12-18 g
وزن میخک سیر منفرد - g
10 حباب ها وزن 0,25 g

کشور خواستگاه لهستان

گروه سیر سیر لهستانی

گالری عکس سیر

عکس سیر سیر ورناک
سیر ورناک
عکس سیر سیر ورناک
سیر ورناک

Copyright © 2015–2020 اطلس انواع سیر لیست انواع سیرها
آخرین تغییر 11. اکتبر 2019