اطلس انواع سیر > سیر Hardneck > سیر هلندی

سیر هلندی Facebook Twitter LinkedIn

عکس سیر سیر هلندی (-)

سیر هلندی

سیر هلندی

اسم بومی -

میخکها هر حباب 9

وزن
وزن حباب 55 g
وزن حباب 7 g
وزن میخک سیر منفرد - g
10 حباب ها وزن - g

کشور خواستگاه هلند

گروه سیر سیر Hardneck

گالری عکس سیر

عکس سیر سیر هلندی
سیر هلندی
عکس سیر سیر هلندی
سیر هلندی
عکس سیر سیر هلندی
سیر هلندی

Copyright © 2015–2020 اطلس انواع سیر لیست انواع سیرها
آخرین تغییر 11. اکتبر 2019