اطلس انواع سیر > سیر Hardneck > سیر هاول

سیر هاول Facebook Twitter LinkedIn

عکس سیر سیر هاول (Havel)

سیر هاول

سیر هاول

اسم بومی Havel

میخکها هر حباب 6-7

وزن
وزن حباب 65-80 g
وزن حباب 9-20 g
وزن میخک سیر منفرد - g
10 حباب ها وزن - g

کشور خواستگاه چک

گروه سیر سیر چکی

گالری عکس سیر

عکس سیر سیر هاول
سیر هاول
عکس سیر سیر هاول
سیر هاول
عکس سیر سیر هاول
سیر هاول
عکس سیر سیر هاول
سیر هاول

Copyright © 2015–2020 اطلس انواع سیر لیست انواع سیرها
آخرین تغییر 11. اکتبر 2019