اطلس انواع سیر > سیر Hardneck > سیر میژیوویتسی

سیر میژیوویتسی Facebook Twitter LinkedIn

عکس سیر سیر میژیوویتسی (Miřejovický)

سیر میژیوویتسی

سیر میژیوویتسی

اسم بومی Miřejovický

میخکها هر حباب 6-9

وزن
وزن حباب 35-40 g
وزن حباب 5,5 g
وزن میخک سیر منفرد - g
10 حباب ها وزن 5,8 g

کشور خواستگاه چک

گروه سیر سیر چکی

گالری عکس سیر

عکس سیر سیر میژیوویتسی
سیر میژیوویتسی
عکس سیر سیر میژیوویتسی
سیر میژیوویتسی
عکس سیر سیر میژیوویتسی
سیر میژیوویتسی
عکس سیر سیر میژیوویتسی
سیر میژیوویتسی

Copyright © 2015–2020 اطلس انواع سیر لیست انواع سیرها
آخرین تغییر 11. اکتبر 2019