اطلس انواع سیر > سیر Hardneck > سیر قرمز نوبیا

سیر قرمز نوبیا Facebook Twitter LinkedIn

عکس سیر سیر قرمز نوبیا (Rosso di Nubia)

سیر قرمز نوبیا

سیر قرمز نوبیا

اسم بومی Rosso di Nubia

میخکها هر حباب 7-8

وزن
وزن حباب - g
وزن حباب - g
وزن میخک سیر منفرد - g
10 حباب ها وزن 0,2-1,75 g

کشور خواستگاه ایتالیا

گروه سیر سیر ایتالیایی

گالری عکس سیر

عکس سیر سیر قرمز نوبیا
سیر قرمز نوبیا
عکس سیر سیر قرمز نوبیا
سیر قرمز نوبیا

Copyright © 2015–2020 اطلس انواع سیر لیست انواع سیرها
آخرین تغییر 11. اکتبر 2019