اطلس انواع سیر > سیر Hardneck > سیر قرمز ایستریا

سیر قرمز ایستریا Facebook Twitter LinkedIn

عکس سیر سیر قرمز ایستریا (Istarski crveni)

سیر قرمز ایستریا

سیر قرمز ایستریا

اسم بومی Istarski crveni

میخکها هر حباب 15-21

وزن
وزن حباب 50-60 g
وزن حباب 3 g
وزن میخک سیر منفرد - g
10 حباب ها وزن - g

کشور خواستگاه کرواسی

گروه سیر سیر کرواتی

گالری عکس سیر

عکس سیر سیر قرمز ایستریا
سیر قرمز ایستریا
عکس سیر سیر قرمز ایستریا
سیر قرمز ایستریا
عکس سیر سیر قرمز ایستریا
سیر قرمز ایستریا
عکس سیر سیر قرمز ایستریا
سیر قرمز ایستریا
عکس سیر سیر قرمز ایستریا
سیر قرمز ایستریا
عکس سیر سیر قرمز ایستریا
سیر قرمز ایستریا
عکس سیر سیر قرمز ایستریا
سیر قرمز ایستریا

Copyright © 2015–2020 اطلس انواع سیر لیست انواع سیرها
آخرین تغییر 11. اکتبر 2019