اطلس انواع سیر > سیر Hardneck > سیر سنجورجی ده مورش

سیر سنجورجی ده مورش Facebook Twitter LinkedIn

عکس سیر سیر سنجورجی ده مورش (Sângeorgiu de Mureș [Sandžeordžiu de Mureš / Sanjeorjiu de Muresh])

سیر سنجورجی ده مورش

سیر سنجورجی ده مورش

اسم بومی Sângeorgiu de Mureș [Sandžeordžiu de Mureš / Sanjeorjiu de Muresh]

میخکها هر حباب 10-12

وزن
وزن حباب 20 g
وزن حباب 2-3,2 g
وزن میخک سیر منفرد g
10 حباب ها وزن g

کشور خواستگاه رومانی

گروه سیر سیر Hardneck

گالری عکس سیر

عکس سیر سیر سنجورجی ده مورش
سیر سنجورجی ده مورش

Copyright © 2015–2020 اطلس انواع سیر لیست انواع سیرها
آخرین تغییر 11. اکتبر 2019