اطلس انواع سیر > سیر Hardneck > سیر سلاوین

سیر سلاوین Facebook Twitter LinkedIn

عکس سیر سیر سلاوین (Slavin)

سیر سلاوین

سیر سلاوین

اسم بومی Slavin

میخکها هر حباب 8

وزن
وزن حباب 30-35-42 g
وزن حباب 2,2 g
وزن میخک سیر منفرد - g
10 حباب ها وزن 0,3 g

کشور خواستگاه چک

گروه سیر سیر چکی

گالری عکس سیر

عکس سیر سیر سلاوین
سیر سلاوین
عکس سیر سیر سلاوین
سیر سلاوین
عکس سیر سیر سلاوین
سیر سلاوین

Copyright © 2015–2020 اطلس انواع سیر لیست انواع سیرها
آخرین تغییر 11. اکتبر 2019