اطلس انواع سیر > سیر Hardneck > سیر ستانیک

سیر ستانیک Facebook Twitter LinkedIn

عکس سیر سیر ستانیک (Stanik)

سیر ستانیک

سیر ستانیک

اسم بومی Stanik

میخکها هر حباب 8

وزن
وزن حباب 50 g
وزن حباب 6,2-7,5 g
وزن میخک سیر منفرد - g
10 حباب ها وزن - g

کشور خواستگاه چک

گروه سیر سیر چکی

گالری عکس سیر

عکس سیر سیر ستانیک
سیر ستانیک
عکس سیر سیر ستانیک
سیر ستانیک

Copyright © 2015–2020 اطلس انواع سیر لیست انواع سیرها
آخرین تغییر 11. اکتبر 2019