اطلس انواع سیر > سیر Hardneck > سیر دوکات

سیر دوکات Facebook Twitter LinkedIn

عکس سیر سیر دوکات (Dukát)

سیر دوکات

سیر دوکات

اسم بومی Dukát

میخکها هر حباب 6-7

وزن
وزن حباب 70-98 g
وزن حباب 7 g
وزن میخک سیر منفرد - g
10 حباب ها وزن - g

کشور خواستگاه چک

گروه سیر سیر چکی

گالری عکس سیر

عکس سیر سیر دوکات
سیر دوکات
عکس سیر سیر دوکات
سیر دوکات

Copyright © 2015–2020 اطلس انواع سیر لیست انواع سیرها
آخرین تغییر 11. اکتبر 2019