Άτλαντας των ποικιλιών σκόρδου > Σκόρδο με βλαστό χωρίς άνθος > Σκόρδο Malkenes

Σκόρδο Malkenes

Φωτογραφίες σκόρδων Σκόρδο Malkenes ()

Σκόρδο Malkenes

Σκόρδο Malkenes

Τοπική ονομασία

Σκελίδες ανά βολβό

Βάρος
Βάρος του βολβού g
Βάρος της σκελίδας g
Βάρος ενός μονοσκέλιδου σκόρδου g
Βάρος 10 βολβών g

Χώρα προέλευσης

Ομάδα σκόρδου

Φωτογραφίες σκόρδων

Φωτογραφίες σκόρδων Σκόρδο Malkenes
Σκόρδο Malkenes
Φωτογραφίες σκόρδων Σκόρδο Malkenes
Σκόρδο Malkenes
Φωτογραφίες σκόρδων Σκόρδο Malkenes
Σκόρδο Malkenes
Φωτογραφίες σκόρδων Σκόρδο Malkenes
Σκόρδο Malkenes

Copyright © 2015–2017 Άτλαντας των ποικιλιών σκόρδου Λίστα των ποικιλιών σκόρδου
Follow us on Facebook
Λίστα αλληλογραφίας
Τελευταία ενημέρωση. 04. Φεβρουάριος 2017